VERKSAMHET:

 

Avverkning, gallring och slutavverkning.

Skotning

All sorts röjning.

 

Två kompletta avverkningslag.

I vardera lag finns en Eco-Log-skördare och en John Deere-skotare.

 

Vi har två skördaraggregat, både LogMax 5000D FT och LogMax 6000

Till startsidan